I would like to hire a Flashmob Dancer -- 2

Đã Đóng

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹13888 cho công việc này

msstephaniepena

This would be a perfect job for me because I'm a professional choreographer from NYC. I am very passionate in choreographing dances.

₹9500 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
manikanta6264

Choreography and teaching skills.

₹13888 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0