Đã Đóng

I would like to hire a Flashmob Dancer -- 2

I need to surprise my fiancé by a flash mob dance performance

Kỹ năng: Flashmob

Xem thêm: dancer hire, belly dancer hire, bali dancer hire pothop, dance vector images flash

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #13129520

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹13888 cho công việc này

manikanta6264

Choreography and teaching skills.

₹13888 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
msstephaniepena

This would be a perfect job for me because I'm a professional choreographer from NYC. I am very passionate in choreographing dances.

₹9500 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0