Format books

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $2 - $8 CAD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 23

Mô Tả Dự Án

Would like to have a team to format 1000's of books. Simply copy paste content unto templates and format the book, bold chapters, add page numbers, etc etc make sure it is well formatted. Books might be in various languages but the concept is the same.

I would like to have your quote per book.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online