Đã đóng

Analyse d'un compte google analytics

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €142 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Bonjour,

Notre site web connait une forte progression du nombre de visiteurs mais dans le même temps le taux de rebonds à explosé et est passé de 40% à 78% aujourd'hui en moins de 6 mois.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online