Đã đóng

Assemble some Furniture

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là $10 - $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Mô tả dự án

Assemble some Furniture at Justicia Dr, Taguig, Metro Manila, Philippines

Assemble some Furniture at Justicia Dr, Taguig, Metro Manila, Philippines

Assemble some Furniture at Justicia Dr, Taguig, Metro Manila, Philippines

Các kỹ năng được yêu cầu
Taguig, Philippines

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online