Assemble some Furniture

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD

Mô Tả Dự Án

Assemble some Furniture at Justicia Dr, Taguig, Metro Manila, Philippines

Assemble some Furniture at Justicia Dr, Taguig, Metro Manila, Philippines

Assemble some Furniture at Justicia Dr, Taguig, Metro Manila, Philippines

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu
Taguig, Philippines

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online