Còn mở

Assemble some Furniture

Dự án này sẽ kết thúc trong hôm nay với ngân sách dự án là zł750 - zł2250 PLN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
zł750 - zł2250 PLN
Mô tả dự án

Help me collect my furniture, all my details in the file

Các kỹ năng được yêu cầu
Warsaw, Poland

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online