Còn mở

Simple City Builder

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $420 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

A sample

[url removed, login to view]

I have the icons but cant get the streets and icons to line up seamlessly. I have lots of isometric icons you can use mine or a bunch of your own. For the start all I need a basic set of roads, buildings, parks, ect, a few in each section is all. 2 buildings 2 houses, 1 road piece 1 walkway piece.

There is no need to program population bonuses xp none of that. Just a simple building game. Open the menus choose and item and plop it down.

I would like the game coded in Unity ONLY.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online