Virtual Reality

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $750 - $1500 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 23

Mô Tả Dự Án

Need to create a virtual game/video of a city , and the person who is using the virtual gogles and control, can feel that it is walking on a big beam , and see the city from a high building.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online