Đã hoàn thành

Virtual Reality

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Genya127 với giá $833 USD trong 20 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Đã hoàn thành trong
20 ngày
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

Need to create a virtual game/video of a city , and the person who is using the virtual gogles and control, can feel that it is walking on a big beam , and see the city from a high building.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online