Đã đóng

counter strike

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là kr69 SEK / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
kr51 - kr96 SEK / hour
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Hi,

We need som alpha gaming testers for our new release on Counter-Strike. We want 3-4 people to test-play against "normal" alpha users during a week. Approximately 6 hours a day for 7 days. You don't have to be highly skilled player, just as long as you know how to play Counter-strike.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online