Build closet in 16/28 ft trailer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $750 - $1500 USD

Mô Tả Dự Án

Carpentry and building out the inside of a cargo trailer for a mobile boutique

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu
Shreveport, United States

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online