Đã đóng

Build closet in 16/28 ft trailer

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là $750 - $1500 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Mô tả dự án

Carpentry and building out the inside of a cargo trailer for a mobile boutique

Các kỹ năng được yêu cầu
Shreveport, United States

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online