Comic Scanning

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $30 - $250 SGD
 • Tổng Lượt Chào Giá 11

Mô Tả Dự Án

Hi, I have about 100 comic books which I would like to scan and keep for viewing as JPEG.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu
Batam, Indonesia

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online