Đã đóng

General Labour

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là ₹1500 - ₹12500 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Mô tả dự án

We have service station of car and bike washing so we need a car washing person

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online