Đã Đóng

Mobile development

I need an Android app. I already have a design for it, I just need it to be built.

Kỹ năng: Lao động phổ thông, Giám sát thi công, Tìm nguồn cung ứng sản phẩm

Địa điểm: Jaigaon, Bhutan

Xem thêm: design app android photoshop, home design app android, clothing design app android, art design app android, design app android, logo design app android, design mobile app android, google design app android

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14405251

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹61111 cho công việc này

₹72222 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
auriclesoft09

*We can do this project as per your need* We have done this type of project before and we can accomplish the project as per your requirement.We are CRM, ERP, POS, Custom Software solution providing company. We also Thêm

₹50000 INR trong 22 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0