Đã hoàn thành

Georeferencing

Dự án này đã kết thúc thành công bởi kluczyn với giá €34 EUR trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

I have an Excel table with 4146 rows, each one corresponding to different locations and its attributes. Each row has its postal address, but I do not have the coordinates. What I need is to georeferenciate each postal address. The output I need is a shape in which I can see all the dots georeferenciated. The associated table should have all the attributes of the current excel plus the coordinates of each dot.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online