Đã hoàn thành

[COPYWRITING] - Scrivere e impaginare in modo gradevole e accattivante nr. 1 mini-guida PDF settore: AUTOMOTIVE

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Janasebook với giá €44 EUR trong 7 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€20 - €40 EUR
Đã hoàn thành trong
7 ngày
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

[COPYWRITING] - Scrivere e impaginare in modo gradevole e accattivante nr. 1 mini-guida PDF settore: AUTOMOTIVE

Questo l'argomento (non sono i titoli ma gli argomenti, per i titoli hai massima libertà creativa per attrarre l'attenzione del lettore):

1- Mappa Autovelox del Veneto e consigli di guida per evitare multe

Esempio di risultato/prodotto finale (Miniguida PDF): [url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online