[COPYWRITING] - Scrivere e impaginare in modo gradevole e accattivante nr. 1 mini-guida PDF settore: AUTOMOTIVE

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách €20 - €40 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 8

Mô Tả Dự Án

[COPYWRITING] - Scrivere e impaginare in modo gradevole e accattivante nr. 1 mini-guida PDF settore: AUTOMOTIVE

Questo l'argomento (non sono i titoli ma gli argomenti, per i titoli hai massima libertà creativa per attrarre l'attenzione del lettore):

1- Mappa Autovelox del Veneto e consigli di guida per evitare multe

Esempio di risultato/prodotto finale (Miniguida PDF): [url removed, login to view]

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online