Edit Something

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $2 - $8 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 18

Mô Tả Dự Án

I need help with my cover letters. I want only a paragraph or two changed. Most of the content is written. I want you to make sentences and transitions better between sentences.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online