Escrever um eBook - 8.000 palavras

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách R$2250 - R$4500 BRL
 • Tổng Lượt Chào Giá 11

Mô Tả Dự Án

Criar ebook sobre tema a ser debatido através de inbox.

Requisitos:

- Ao menos [url removed, login to view] palavras

- Conter ao menos 5 entrevistas com advogados

- Trabalho minucioso de pesquisa

Interessados entrem em contato.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online