Đã đóng

Finish My Book - 25000 words left!

Dự án này đã nhận được 30 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $142 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

I had a writer bail out after completing half a novel! I'm looking for someone to finish this novel before February 25th, and if the position is long term, one book per month!

Excellent writers only, payment will be $[url removed, login to view] per 100 words, with a raise after 6 books!

Speed and quality skills necessary!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online