Đã đóng

Ghost Production Remix In style (Techno. In style Oliver Winters)

Dự án này đã được trao cho Marsbeing với giá $500 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$300 - $1700 USD
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

I need a very cool and quality remix In style (Techno. In style Oliver Winters)

EXAMPLES

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online