Đã đóng

Looking for a writer with "cooking" topic experience to help write a 4,000 word e-book

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €175 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

Looking for a writer with "cooking" topic experience to help write a 4,000 word e-book.

This e-book will be featured online for purchase. It must be error free, written in an engaging way and ideally entice readers to leave positive reviews.

Requirements - Must have experience in "cooking"

- Must be able to to follow directions clearly

- Must be fluent in English

- Must be able to write in an engaging way

- Must be able to create content that provides insight to the topic

- Must have experience formatting books into .pdf format

- Must be all original but well researched content - Dropbox a plus

Additional

- long-term contracts may be awarded if successful

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online