Transcribing, rewrites and edits, and completions of some chapters

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $1500 - $3000 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 8

Mô Tả Dự Án

I need someone to transcribe, edit and complete chapters of a book. The book is about self empowering tips after a cancer diagnosis. The book is targeted for women. The book is broken into four segments: mental, emotional, spiritual, and physical empowering tips. Within each of these segments are tips. The book has a total of 101 tips, and that is the simple premise of the books: 101 tips.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online