Đã đóng

Write a Book

Dự án này đã nhận được 21 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £3393 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£3000 - £5000 GBP
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

Attend a celebration of life to collect content and research the life of my father who was well know in the local area. The intention is rom create a biography with pictures

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online