Còn mở

Write a Book

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $2066 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

I'm looking for a ghostwriter for a book/novel project. Typical novel length of 60-75k words. The story is completely fleshed out and outlined including 3 sample chapters to work off of. I'm looking for someone with creative writing experience, specifically in the science fiction and thriller genres.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online