Đã đóng

Write a Book

Dự án này đã được trao cho DHardesty với giá $500 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

On May 6th of 2492, all nine planets in our solar system will be in a singular 180-degree-wide patch of the Martian sky. This futuristic fantasy will be using some events in that day at catalysts to explore the social structure and culture on Mars.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online