Đã đóng

Write an eBook

Dự án này đã nhận được 30 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €489 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

writing ebooks regarding personnal developpement / coaching / NLP / hypnosis (content provided ) . project between 5 to 10 ebooks / maximum 100 pages / NDA / looking for long term collaboration / ATTENTION : ebooks in FRENCH and SPANISH

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online