Đã đóng

Write a short story of air crash

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $189 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

I think it's a short story. Make an air crash story under the background.

Word: 10000 words

Story: In the near future when the cross-strait region goes to war. An Australian Cheap air flies cross the war zone border, from Jakarta, Indonesia to Tokyo, Japan. On this international flight, many passengers get aboard to death line. Try to make story dramatic and breathtaking.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online