Còn mở

Write a short story thriller

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $114 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

This is an exciting gig about an imaginative, suspenseful work of science fiction. The writer will write around 3000 words short story from a plot outline on a thought-provoking story involving novel technologies. It's a cyberpunk thriller set in the near future.

To qualify, you MUST be a native English speaker, have a good knowledge of science and technology, be able to write snappy dialogue and dense, dramatic scenes, if you love sci-fi, that'd be a plus.

I will then revise and likely ask some edits for a final version.

Please provide some fiction writing samples, science fiction preferred. You can take around 7-10 days for the first draft and a competitive price range will fall between $20-50.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online