Đã đóng

I would like to hire a Ghostwriter

Dự án này đã nhận được 30 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $145 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

Hi guys, I am planning something major. I am looking for someone that is interested in healthcare and eager to start doing research on benefits and risks of vaccines. I am a passionate healthcare entrepreneur and lack the time to draft a book on my own. But this research needs to be shared with the world and I need someone to support me on that mission! Who wants to dig deeper into vaccination is my man/woman! Looking forward getting in touch with you! To make it great you should be interested on that topic !

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online