Đã đóng

I would like to hire a Ghostwriter

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $293 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 SGD
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

To Whom may concern,

Current I am doing my last part of my FYP 100% eHBC state on my Degree on Mechanical Engineering.

there are still some minor things that need to be alight before my submission.

I have my current copy and also the feedback from my Prof.

please refer to the below attach on his commends and provide me the quote.

thanks and I will be looking forward to your reply soonest.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online