I would like to hire a Ghostwriter

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 SGD
 • Tổng Lượt Chào Giá 16

Mô Tả Dự Án

To Whom may concern,

Current I am doing my last part of my FYP 100% eHBC state on my Degree on Mechanical Engineering.

there are still some minor things that need to be alight before my submission.

I have my current copy and also the feedback from my Prof.

please refer to the below attach on his commends and provide me the quote.

thanks and I will be looking forward to your reply soonest.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online