Đã đóng

I would like to hire a Ghostwriter

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1821 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

How To Get Girls is a comedy about a group of friends who are desperate to get dates for prom. Set in senior year of high school they all have weird quirks and will do anything to get girls, yet they have no idea how to. they enlist the help of a self-help guru, who tries to help them. The rest is not finished.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online