Đã đóng

Golang Developer

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $23 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Responsibilities

Will be taking part in the development of a cloud based SaaS product.

Develop and deliver API solutions employing Golang and Swift.

Interact with technical and non-technical teams to deliver systems based on requirements and documentation.

Qualifications:

Bachelor’s degree in Computer Science or related field.

8+ years developing software employing modern frameworks.

2+ years developing and implementing systems with Golang.

Experience with software deployment employing Docker.

Development experience in both Windows and Linux.

Experience developing solutions meant for AWS deployment.

Agile / Scrum experience

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online