Golang Developer

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $8 - $15 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 3

Mô Tả Dự Án

Responsibilities

Will be taking part in the development of a cloud based SaaS product.

Develop and deliver API solutions employing Golang and Swift.

Interact with technical and non-technical teams to deliver systems based on requirements and documentation.

Qualifications:

Bachelor’s degree in Computer Science or related field.

8+ years developing software employing modern frameworks.

2+ years developing and implementing systems with Golang.

Experience with software deployment employing Docker.

Development experience in both Windows and Linux.

Experience developing solutions meant for AWS deployment.

Agile / Scrum experience

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online