Increasing quality score to 10/10 and decreasing CPC to Rs 3

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹12500 - ₹37500 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 17

Mô Tả Dự Án

Hello Freelancers,

I have a google adwords account which i use to promote my online job related website. at present quality score for the key word is " 7" and cpc for that keyword in above RS 8. I want to bring quality score to 10/10 and bring down the cpc to RS 3

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online