Đã đóng

Increasing quality score to 10/10 and decreasing CPC to Rs 3

Dự án này đã nhận được 17 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹19392 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

Hello Freelancers,

I have a google adwords account which i use to promote my online job related website. at present quality score for the key word is " 7" and cpc for that keyword in above RS 8. I want to bring quality score to 10/10 and bring down the cpc to RS 3

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online