Đã hoàn thành

Add Google Webmaster & Analytics to wordpress site

Dự án này đã kết thúc thành công bởi mkjtunna với giá $5 USD / hour trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

Simple project, just need the code or HTML file uploading. Need this doing in next 30 minutes.

Thanks.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online