Đã hoàn thành

Link a Google adwords a/c to an analytics a/c

Dự án này đã kết thúc thành công bởi whitehatseom với giá £23 GBP trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

We have recently launched a new website and set up google analytics & Adwords accounts. The google accounts require linking so that we can see the combined affect of adwords on our traffic and visitor behaviour.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online