Đã hoàn thành

Google Apps script for Google Sheets

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ioanaprof với giá €55 EUR trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Hi,

I'm looking for someone who can write a script for Google Sheets.

I have a main spreadsheet with in column A on each row a name. Based on this cell value the script should find a CSV in the same directory on Google Drive. In this CSV file the script should perform a countif calculation with 2 variables, in 2 different columns. The result of the countif must be placed in the main sheet.

For every row this calculation should be performed.

Who is able to write this? I can give you some material (sheets) to work with and test on.

Thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online