Google Apps script for Google Sheets

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách €30 - €250 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 10

Mô Tả Dự Án

Hi,

I'm looking for someone who can write a script for Google Sheets.

I have a main spreadsheet with in column A on each row a name. Based on this cell value the script should find a CSV in the same directory on Google Drive. In this CSV file the script should perform a countif calculation with 2 variables, in 2 different columns. The result of the countif must be placed in the main sheet.

For every row this calculation should be performed.

Who is able to write this? I can give you some material (sheets) to work with and test on.

Thanks

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online