Đang Thực Hiện

change file hash of google drive files

Hi,

I would like to be able to change file hash (of an entire files inside a folder for exemple) of files already uploaded in google drive.

Kỹ năng: Google App Engine

Xem thêm: thumb drive autorun file, winfax pro change folder, php download files drive, iis change folder redirect

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) ST ETIENNE, France

Mã Dự Án: #13463242

Đã trao cho:

surangs

Hi, I can do this project accurately and deliver in few hours................................................................

€21 EUR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình €25 cho công việc này

€30 EUR trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0
€23 EUR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0