Đã đóng

For Google Sites Website: Create a Google Map API that will work with an iFrame

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $15 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 USD
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

Create a Google Map Place API URL that will work with an iFrame inside Google Sites for a business. For some reason I can not past the URL of the business but just ask and I will get it to you. - IF - you can do it. Remember - its for Google Sites platform within an iframe

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online