Đã hoàn thành

Measure distances on maps

Dự án này đã kết thúc thành công bởi lintangdwicandra với giá $250 AUD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Measure the length in km (to within 10%) of the sections of oil and gas pipelines on the seabed that are in up to 100m deep water around the coast of Australia by scaling off the NOPTA tenement maps [url removed, login to view] . The lengths of sections of pipelines in water deeper than 100m are to be excluded. Output required is a spreadsheet where the rows are the numbered tenement maps (so measurements can be checked by sampling) and the columns are oil km and gas km. Suggest using a pdf application like Drawboard that has a linear measurement and scaling feature. Output is required in 1 week.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online