Đã đóng

beer scratch map

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R3134 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R1750 - R5250 ZAR
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

I am a entrepreneur selling craft beer merchandise. I am passionate about clean and beautiful visual design. I'm looking to design a scratch map (A3 or A2 in size). it will look similar to a travel scratch map but detailing up to 80 craft beers. the design should have space for a logo at the top and be editable into categories.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online