Đã hoàn thành

sketch-up 3d moseling kitchen

Dự án này đã kết thúc thành công bởi karimelwishy với giá $20 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

i have a sketch up file kitchen, need to make some changes and as per my attachment . i just need 3d modeling via sketchup , no need any rendering .

time 5 hours .

easy work

budget $10

don't bid if your offer is more then $10.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online