Đã đóng

I would like to hire a Google SketchUp Expert

Dự án này đã nhận được 33 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $145 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

Hi

I am a builder and I have a block of land in Western Australia which I would like to build a house (small) on

I have some ideas about floor layout and orientation

The house would be mainly constructed of concrete, glass and wood.

The house would include 2 bedrooms with ensuites, lounge-kitchen-dining, powder room.

Interested on feedback from anyone interested

Many Thanks Andrew

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online