I would like to hire a Google SketchUp Expert

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $30 - $250 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 33

Mô Tả Dự Án

Hi

I am a builder and I have a block of land in Western Australia which I would like to build a house (small) on

I have some ideas about floor layout and orientation

The house would be mainly constructed of concrete, glass and wood.

The house would include 2 bedrooms with ensuites, lounge-kitchen-dining, powder room.

Interested on feedback from anyone interested

Many Thanks Andrew

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online