Còn mở

I would like to hire a Google SketchUp Expert

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $69 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

I would like to hire someone to draw plans of furniture we have built. We have the dimensions and actual photos, but I'd like the plans.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

  • Hạn định ngân sách và khung thời gian
  • Mô tả đề xuất của bạn
  • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

    • Forbes
    • The New York Times
    • Time
    • Wall Street Journal
    • Times Online