Đã đóng

grant writing

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $360 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

I am an experimental researcher writing a qualitative grant that will establish the acceptability and feasibility of an experimental project. It is a sub-project within a larger grant I recently submitted. I have the framework, specific aims, and scope of the study, have 3 of the 6 main pages written, but am not familiar with the specifics of qualitative research methods and am therefore seeking a grant writer in this area. I could really use some help fleshing out the methods and the rest of the grant as well (total of 3 additional pages). I could also use help with the human subjects section because, once again, my experience in that area is limited to experimental research.

I will be at a conference from the 21st to the 26th. It would be wonderful if you could have the project done in that time so that I could finalize the grant when I come back.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online