Đã đóng

ASAP!! Make email work with oscommerce

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $33 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I have tried so many times to make email work with this open source software called oscommerce

I have tried all the steps online and it still doesn't seem to work for me

Can you please try it yourselves and if you can get the contact page to work then i can use it so my customers can reach me

DO NOT TELL ME TO AWARD YOU

First you get it to work then i pay you asap and you can show me what you did

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online