Đã hoàn thành

Activate a hyperlink on a button within an .AI file which will work on an iPad

Dự án này đã kết thúc thành công bởi dzynmax với giá $25 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

I have some completed artwork (.AI), but I have one small issue. There is a Contact Us button within the artwork, which has a hyperlink embedded behind it. When you create the .pdf, the link functions perfectly on laptops and Android mobile devices. However, the link does not work on Apple devices.

I believe the solution lies in "rasterizing" the total image and then re-writing the .pdf.

If you can help resolve this situation and help with testing, I'll look fwd to having a chat.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online