Đã hoàn thành

Adaptar diseño a nueva medidas

Dự án này đã kết thúc thành công bởi davidfreedesign với giá €8 EUR trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

Necesito adaptar un diseño que ya tenemos hecho a un nuevo formato Se trata de una banderola. Es de Pixartprinting

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online