Còn mở

Add Content provided by me to my websites

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là £41 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
51
Mô tả dự án

I have 2 websites, here is one of them: [url removed, login to view] the other is more or less a duplicate just with different content - I want approx 8 articles per week, split over the two websites that I will be providing the text and images for uploaded each, week on different days as I send them. This is an ongoing task for the right freelancer - If you want to quote me for a 4 week period please. Thank You

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online