Đã đóng

Add Content provided by me to my websites

Dự án này đã nhận được 48 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £43 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

I have 2 websites, here is one of them: [url removed, login to view] the other is more or less a duplicate just with different content - I want approx 8 articles per week, split over the two websites that I will be providing the text and images for uploaded each, week on different days as I send them. This is an ongoing task for the right freelancer - If you want to quote me for a 4 week period please. Thank You

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online