Đã đóng

Add booking ad to my sites

Dự án này đã được trao cho RandyMarsh với giá $15 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Hello!

This is my site: [url removed, login to view]

and have more 8 excactly like this (same system, files apperance)

what i need is adding ad to all pages (you need to ad it to 3 files)

so it should look like this: [url removed, login to view]

and add it to 8 websites.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online