Đã hoàn thành

Add items to online web store.

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Sumanmothsara với giá $10 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
57
Mô tả dự án

I need some changes to an existing website on Wordpress . I have a online website store ,I will like to add a new category for items then add a few items with pictures,description. Don't have time looking to get done soon

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online