Đã đóng

Add a new Function to a PHP Website

Dự án này đã nhận được 126 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $156 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
126
Mô tả dự án

I have a PHP Website that certain Functions are not working, When you click, they don't respond and some don't work, they might either be because of BUG or the Functions to effect that not available, I NEED IT DONE ASAP, VERY URGENT, Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online