Đã đóng

Add visual effects to video

Dự án này đã nhận được 47 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $644 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 SGD
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

I'll doing a video filming of dancers. I need the video to be edited in several ways -

1) Apply effects such that the dancers appear as silhouettes

2) Add smoke effects that moves around the dancers such that as the dancer moves the smoke will follow along fluidly.

3) Animation for the background scene where the silhouette dancers dance in front of.

The video duration is approx. 3mins long. Please provide an estimated duration you will need. If you are selected I will provide more information and discuss further.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online